Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 sierpnia 2018

Wynagrodzenie miesięczne przy zmianie stawek

168

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, do 15 lipca miał wynagrodzenie zasadnicze 2800 zł. Od 16 lipca otrzymał awans i podwyżkę wynagrodzenia do 3400 zł, otrzymał także dodatek funkcyjny 400 zł. Proszę o wskazanie sposobu naliczenia wynagrodzenie za lipiec.

ODPOWIEDŹ

Ustalając wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za lipiec, należy zsumować wynagrodzenie za część miesiąca przepracowaną na dotychczasowym stanowisku oraz wynagrodzenie za część miesiąca przepracowaną już na stanowisku nowym. Tak obliczona suma będzie wynagrodzeniem przysługującym pracownikowi za przepracowanie całego miesiąca.

UZASADNIENIE

Zmiana wysokości wynagrodzenia o charakterze stałym miesięcznym z pierwszym dniem miesiąca nie wymaga żadnych dodatkowych obliczeń. Jeżeli jednak zmiana następuje w trakcie miesiąca, to w celu ustalenia wynagrodzenia za ten miesiąc należy obliczyć dwie jego części - za okres przed i po zmianie, a następnie je zsumować.

Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że do 15 lipca (czyli 10 dni kalendarzowych) nasz pracownik świadczył pracę na dotychczasowym stanowisku z wynagrodzeniem 2800 zł. Za 10 przepracowanych dni – 80 godzin, przysługuje mu wynagrodzenie obliczone w następujący sposób.

Po pierwsze ustalamy wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę pracy naszego pracownika. W lipcu 2018 r. do przepracowania jest 22 dni, czyli 176 godzin. W celu ustalenia wynagrodzenia za jedną godzinę pracy, należy kwotę miesięcznego wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin do przepracowania przez tego pracownika w danym miesiącu.

  • 2800 zł : 176 godzin = 15,91 zł – wynagrodzenie za jedną godzinę pracy pracownika na poprzednio zajmowanym stanowisku.

Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za 10 dni pracy, czyli 80 przepracowanych godzin od 1 do 15 lipca.

  • 15,91 zł x 80 dni = 1272,80 zł – wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca na dotychczasowym stanowisku.

W celu ustalenia wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za pozostałą część miesiąca, czyli od 16 do 31 lipca, postęp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę