Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z końcem marca 2019 r. mija termin, w którym pracodawcy będący jednostkami sfery budżetowej powinni wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., tzw. trzynastki. W materiale przestawiamy 5 sytuacji, które mogą być problematyczne przy wypłacie tego świadczenia.

Trznastka to świadczenie ze stosunku pracy przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik nie przepracował całego roku, wówczas nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Warunkiem jest jednak, aby przepracowany okres wynosił co najmniej 6 miesięcy.

Czy dodatkowy urlop pracownika socjalnego należy wliczyć do podstawy trzynastki

Tak, dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego nie obniża podstawy trzynastki.

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie jest urlopem za konkretny rok kalendarzowy. Udziela się go raz na dwa lata i przyznaje się go na wniosek pracownika.

 

Czy pracownica przebywająca w 2018 r. przez 7 miesięcy w roku na urlopie macierzyńskim nabywa prawo do trzynastki

Tak, w przypadku pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w danym roku kalendarzowym, wymóg przepracowania co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok nie obowiązuje. Świadczenie to przysługuje bez względu na okres faktycznie przepracowany przez nią u tego pracodawcy w 2018 r.

 

Czy okres, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym wlicza się do podstawy trzynastki

Nie. Zasadą jest, że okres urlopu bezpłatnego nie jest zaliczany do okresu pracy pracownika, od którego zależą jego uprawnienia pracownicze. Dodatkowo, za czas takiego urlopu pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że czas przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym jest czasem nieprzepracowanym, a tym samym nie podlega zaliczeniu do okresów pracy uprawniających pracownika do trzynastki.

Wyjątek od tej zasady ma miejsce wtedy, gdy pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W takim przypadku okres urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

Czy pracownik będący na zwolnieniu od kwietnia do połowy października 2018 r. w związku z przewlekłą chorobą nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Nie, pracownikowi nie przysługuje dodat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.