Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 stycznia 1970

Umowa na czas oznaczony, a przebywanie pracownicy na urlopie macierzyńskim

186

Zatrudniam pracownicę w ciąży na umowę na czas określony do 31 stycznia. Dnia 24 stycznia pracownica urodziła dziecko i przesłała mi dokumenty dotyczące urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca nie chce przedłużać z nią umowy i rozwiązać ją 31 stycznia. Czy może tak zrobić? Obecnie kierownik zakładu jest poza firmą czy mogę wydać świadectwo pracy 1 lub 2 lutego po powrocie do firmy?

Odpowiedź

Umowa zawarta na czas określony, której koniec wypada po urodzenia dziecka przez pracownicę, kończy się z datą na jaki została zawarta. Tylko umowa zawarta na czas określony, która skończyłaby się w trakcie ciąży pracownicy (po trzecim miesiącu) podlega przedłużeniu do czasu porodu.W związku z rozwiązaniem umowy o prace zawartej na czas określony pracodawca musi wręczyć świadectwo pracy byłej pracownicy tak szybko jak to jest możliwe. Zatem jeśli kierownik zakładu pracy nie przebywa w firmie, to świadectwo pracy powinno być wystawione zaraz po jego powrocie do firmy.

 

Uzasadnienie

W myśl art. 30 § 1pkt 4 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta. Umowa zawarta na czas określony tylko w jednym przypadku podlega z mocy prawa przedłużeniu.  Mianowicie umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu ( art. 177 § 3 k.p.).

Tego rozwiązania nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jeg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.