Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA , WAŻNE TEMATY

1 kwietnia 2018

Rozliczenie przychodu pracownika na świadczeniu przedemerytalnym

0 431

Płatnicy składek zatrudniający osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych do końca maja muszą wystawić im zaświadczenia potwierdzające przychód wypłacony w poprzednim roku rozliczeniowym. Na tej podstawie ZUS dokona rozliczenia wykazanego przychodu.

Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy i którym nie udało się znaleźć nowego zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.