Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Tylko do 8 stycznia 2019 r. podatnicy mają jeszcze czas na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z tzw. małego ZUS. Kogo dotyczy mały ZUS? Czy każda forma opodatkowania na to pozwala? np. ryczały? A co z VAT? Czy zwolnienie z VAT wpływa na możliwość skorzystania z tej formy preferencyjnych składek? Czy kwestie opodatkowania w formie karty i zwolnienia z VAT trzeba rozpatrywać razem czy osobno? Czy te składki będą zaliczane do celów emerytalnych? Czy obniżona będzie również składka zdrowotna? Czy jedne ze wspólników spółki cywilnej może skorzystać z małego ZUS? Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Aby skorzystać w danym roku z małego ZUS:

  • trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2018 (cały rok) , nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku (63 tys.)

  • nie spełnione są warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)

  • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystano ze zwolnienia z VAT

  • działalność gospodarcza prowadzona przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym

  • nie został wykorzystany 36-miesięcznego limit (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”

  • nie podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

  • nie wykonywane były dla byłego bądź obecnego pracodawcy te same czynności co robiłeś u byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych - ryczałt - nie został wyeliminowany z zastosowania małego ZUS. Podstawą jest przychód. Zatem będąc na ryczałcie i korzystając ze zwolnienia VAT można korzystać z małego ZUS

Jednak, będąc na karcie podatkowej i korzystając ze zwolnienia VAT, nie można skorzystać z małego ZUS.

Reasumując:

  • karta podatkowa ze zwolnieniem z VAT - nie podlega małemu Z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę