Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Premia regulaminowa a uznaniowa

0 607

Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia wypłacanym pracownikowi po spełnieniu przez niego warunków jej uzyskania Warunki te muszą być sformułowane w konkretny sposób i mierzalne. Pozwala to na sprawdzenie, czy zostały one spełnione, bo to właśnie ich spełnienie jest podstawą do wypłaty premii. Pracownik, który spełnił warunki konieczne do jej uzyskania, może domagać się jej wypłacenia oraz dochodzić roszczenia z tego tytułu na drodze sądowej. Natomiast w przypadku premii uznaniowej jej wypłata jest uzależniona od osądu pracodawcy, który bierze pod uwagę kryteria niemierzalne. W związku z tym, premia taka nie jest świadczeniem o charakterze nie roszczeniowym. Pracownik może domagać się wypłacenia premii uznaniowej, dopiero w momencie, kiedy pracodawca przyznał mu taką formę dodatkowego wynagrodzenia.

Pracodawcy, których obowiązują przepisy zakładowe, muszą uregulować w ich treści warunki wynagradzania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.