Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

9 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

PPK – umowa na zarządzanie, umowa na prowadzenie, wpłaty

0 992

Jesteśmy firmą, która na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniała 54 pracowników, dlatego od 01 stycznia 2020 ma obowiązek przystąpić do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Proszę o wyjaśnienie jaki jest ostateczny termin na zawarcie umowy z instytucją finansową zarządzającą PPK, do kiedy należy podpisać umowy w imieniu przystępujących pracowników oraz za jaki miesiąc musimy odprowadzić pierwszą składkę dotyczącą PPK?

Umowę o prowadzenie PPK zawierana jest w imieniu i na rzecz pracowników z instytucją, z którą zawarta jest umowa o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie należy zawrzeć do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź