Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej jednostce nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Obecnie zarząd wysłał do pracowników informację o podjęciu rozmów w sprawie zawarcia porozumienia określającego mniej korzystne warunki pracy i płacy. Jest to podyktowane spadkiem obrotów przez ostatnie dwa mieniące. Zarząd przedstawił informacje finansowe, w którym wskazała spadek przychodów na poziomie 20%. Cześć pracowników twierdzi, że taki poziom spadku przychód nie upoważnia do zawarcia porozumienia. Czy istnieje jakaś wielkość, która upoważnia do zawieszenia stosowania układu? Czy wielkość spadku może być badany przez sąd?

Odpowiedź 

Ni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź