Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej jednostce nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Obecnie zarząd wysłał do pracowników informację o podjęciu rozmów w sprawie zawarcia porozumienia określającego mniej korzystne warunki pracy i płacy. Jest to podyktowane spadkiem obrotów przez ostatnie dwa mieniące. Zarząd przedstawił informacje finansowe, w którym wskazała spadek przychodów na poziomie 20%. Cześć pracowników twierdzi, że taki poziom spadku przychód nie upoważnia do zawarcia porozumienia. Czy istnieje jakaś wielkość, która upoważnia do zawieszenia stosowania układu? Czy wielkość spadku może być badany przez sąd?

Odpowiedź 

Nie ma żadnych wytycznych, które uniemożliwiałby żądanie zawarcia przedmiotowego porozumienia. Przesłanka trudnej „sytuacji finansowej pracodawcy” nie podlega badaniu przez sąd. 

Uzasadnienie

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. 
Jedynymi warunkami zawarcia porozumienia, które wprowadza czasowo mniej korzystne warunki pracy niż dotychczasowe umowy o pracę, jest brak układu zbiorowego pracy i sytuacja finansowa pracodawcy. Porozumienie takie zawiera pracodawca i przedstawiciele pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.