Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W obecnym stanie nasza firma przeżywa trudności z bieżącymi płatnościami w skutek przeciągającej się epidemii. By się ratować część pracowników dostało polecenie wykorzystanie zaległego urlopu, jednak część załogi oświadczyło, że będzie żądać wypłaty świadczenia urlopowego. Czy pracodawca może nie wypłacać tego świadczenia?

Odpowiedź 

Pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 może nie wpłacać świadczenia urlopowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Uzasadnienie  

Jeżeli pracodawca w trakcie epidemii odnotował spadek obrotów albo wzrosło u niego znacznie obciążenie funduszu wynagrodzeń, to na mocy art. 15ge ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może zawiesić obowiązki: 

  1. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
  2. dokonywania odpisu podstawowego, 
  3. wypłaty świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Dla przypomnienia przez  spadek obrotów gospodarczych ustawodawca rozumie spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń, w porównaniu do łącznych obrotów z...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.