Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WAŻNE TEMATY

18 września 2017

Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 roku

168

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie będzie oznaczało automatycznego końca zakazu wypowiadania umowy o pracę. Wskutek specjalnych rozwiązań gwarancje zatrudnienia będą dłuższe. 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Tak brzmi art.39 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), ustanawiający tzw. ochronę przedemerytalną. Jego treści nie zmodyfikowała ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która podwyższyła wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 r. do 67 lat dla obu płci z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Spowodowała jedynie późniejsze wchodzenie w ochronę, ale z jednym wyjątkiem. Mianowicie na mocy art. 18 wydłużyła okres ochronny do dnia uzyskania podwyższonego wieku emerytalnego tym pracownikom, którzy korzystali już z niej 1 stycznia 2013 r.

Takie specjalne rozwiązania zostały też przewidziane od 1 października 2017 r., bo tego dnia wiek emerytalny wraca do poziomów obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. Przewidują je art. 28-29 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentwach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca).

Ważne: Ochrona przedemerytalna to zakaz wypowiadania dotyczący pracodawcy. Nie zamyka ona drogi do zakończenia stosunku pracy w innym trybie (np. zwolnienia dyscyplinarnego czy porozumienia stron) lub przez pracownika.

Grupa 1: pracownicy już chronieni

Od 1 października 2017 roku do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów emerytalnych w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ochrona przedemerytalna będzie obejmowała:

  • pracowników, którzy 1 października 2017 r. będą korzystać z gwarancji art. 39 k.p.,

  • osoby, które miałyby takie gwarancje, gdyby w tym dniu pozostawały w stosunku pracy.

Tak stanowi art. 28 ustawy zmieniającej.

Przykład

Pracownica urodziła się w październiku 1957 r. Według obowiązujących do 1 października 2017 r. przepisów mogłaby przejść na emeryturę w wieku 61 lat i 8 miesięcy, co nastąpiłoby w czerwcu 2019 r. Oznacza to, że 1 października 2017 r. będzie objęta ochroną przedemerytalną i pozostanie w niej aż do czerwca 2019 r., mimo że ma prawo skorzystać z przejścia na emeryturę w październiku 2017 r. po ukończeniu 60 lat.

Przykład

Pracownik urodził się we wrześniu 1952 r. Na podstawie obowiązujących do 1 października 2017 r. przepisów wiek emerytalny osiągnąłby w kwietniu 2019 r. (66 lat i 7 miesięcy). Zatem od kwietnia 2014 r. pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę ze względu na ochronę przedemerytalną trwającą od tego czasu. Po zmianie regulacji emerytalnych pracownik ten 1 października 2017 r. będzie mógł przejść na emeryturę z racji ukończonych 65 lat. Jeśli jednak nadal będzie pracował, będzie pod ochroną do kwietnia 2019 r.

Grupa 2: pracownicy poza gwarancjami, ale w odpowiednim wieku

Pracowników, którzy 1 października 2017 r. nie będą pod ochroną przedemerytalną, ale osiągną obniżony wiek emerytalny przed upływem 4 lat od tego dnia, obejmie zakaz wypowiadania umowy o pracę przez 4 lata. Okres ochronny będzie liczony od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli przypa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę