Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy domu pomocy społecznej zostali zamknięci z pensjonariuszami na przeszło tydzień. W tym czasie będą sprawowali nad nimi opiekę przez 24 godziny na dobę. W jaki sposób należy ustalić i rozliczyć czas pracy takich pracowników?

Odpowiedź

Czas pracy pracowników domu pomocy społecznej może zostać wydłużony do 13 godzin na dobę przy zachowaniu 11 godzin odpoczynku dobowego. Pracownicy mają prawo do rekompensaty za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za przepracowane dni wolne od pracy.

Uzasadnienie

Warunki i zasady zmiany warunków pracy pracowników jednostek pomocy społecznej świadczących usługi całodobowe zostały określone w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca prowadzący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej świadczącą usługi całodobowo (na podstawie ustawy o pomocy społecznej), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych jednostek, ciągłości opieki i funkcjonowania, może po uzyskaniu uprzedniej zgody pracowników, na czas określony:

  • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników;
  • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym wymiarze;
  • polecić pracownikom realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania;
  • zawiesić stosowanie przepisu o minimalnym tygodniowym odpoczynku (co najmniej 35 godzin) przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego wynoszącego co najmniej 11 godzin.

W przypadkach gdy mamy do czynienia z poleceniem pracownikom realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania – czyli mamy do czynienia z sytuacją opisaną w pytaniu, gdzie pracownicy domu pomocy społecznej zostali zamknięci w nim razem z pensjonariuszami – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych pracownika poza godzinami świadczenia pracy. 
Takie, szczególne uprawnienia pracodawcy pozwalają na szybką zmianę rozkładu czasu pracy obowiązującego pracowników domu pomocy społecznej. Umożliwia to jednocześnie zapewnienie całodobowej opieki nad pensjonariuszami prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.