Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ile razy można korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń ze środków FGŚP

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
76

Korzystaliśmy przez 3 miesiące z dofinansowania do wynagrodzeń części pracowników z obniżonym wymiarem czasem pracy ze środków FGŚP. Czy możemy zawnioskować o takie wsparcie na pracowników nowo zatrudnionych oraz tych, których nie objęło czasowe zmniejszenie etatu?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracodawca może ubiegać się o takie dofinansowanie, ponieważ przepisy nie limitują liczby wsparć finansowych ze środków FGŚP, choć wykluczają jego ponowne pozyskanie na tych samych pracowników. Ma takie prawo w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 oraz w ciągu 30 dni po jego odwołaniu.

UZASADNIENIE

Od 31 marca 2020 r. pracodawca może korzystać ze świadczeń z FGŚP związanych z ochroną miejsc pracy, czyli z dofinansowania do wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na niego. Pozwala na to art. 15g specustawy (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
Wymaga jednak odnotowania określonego spadku obrotów gospodarczych (minimum 25% w ciągu miesiąca po 31 grudnia 2019 r. lub 15% w okresie 2 miesięcy po tej dacie) oraz objęcia pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy). Przepis ten miał utracić moc z końcem września br., lecz 24 września br. został wydłużony czas jego stosowania na okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 oraz na 30 dni po jego odwołaniu (art. 15gh specustawy). 

Ważne

Maksymalny okres wypłaty dofinansowania to łącznie 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie (art. 15g ust. 16 specustawy). 


W wydłużonym do 30 dni od dnia odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii czasie pracodawca ma prawo złożyć również wniosek o dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń oraz o środki na pokrycie obciążającej go części składek ZUS na podstawie obowiązującego od 24 czerwca br. art. 15gg specustawy. 
Tym razem wniosek może objąć pracowników, wobec których nie zostały zastosowane: 

  • przestój kodeksowy (w rozumieniu art. 81 kodeksu pracy),
  • przestój ekonomiczny (w rozumieniu art. 15g ust. 5 specustawy) 
  • obniżenie wymiaru czasu pracy (w rozumieniu art. 15g ust. 5 specustawy). 

Z INTERPRETACJI URZĘDOWYCH: W odpowiedzi na (…) pytanie (…) czy w przypadku skorzystania ze świadczeń i środków na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o (…) COVID–19 (…) przez okres 3 miesięcy możliwe będzie skorzystanie ze świadczeń i środków na podst. art. 15gg w okresie kolejnych 3 miesięcy, uprzejmie informujemy, że w takiej sytuacji będzie możliwość skorzystania z art. 15gg, ale tylko w odniesieniu do kolejnych pracowników, tj. nieobjęty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.