Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w związku z COVID-19 można przesunąć termin pierwszej wpłaty na ZFŚS z 31 maja na później

Artykuły | 27 kwietnia 2020 | NR 29
119

Prowadzimy ZFŚS i na początku roku został naliczony roczny odpis na fundusz. Jest to dość duża suma, którą trudno nam będzie uzbierać do końca maja w związku z zapaścią gospodarczą w stanie epidemii. Czy tarcza antykryzysowa przewiduje przesunięcie terminu odprowadzenia na rachunek funduszu pierwszej transzy środków? 
 

ODPOWIEDŹ 

Niestety, nie. Tarcza antykryzysowa nie zawiera uregulowań w tej kwestii.

UZASADNIENIE

Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast ci, którzy mają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Można również uznaniowo dokonywać zwiększeń na pozostających pod opieką emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami. 

Ważne

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. 


Tarcza antykryzysowa nie przewiduje odroczenia tych terminów. Jednakże jeśli pracodawca boryka się z problemami finansowymi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę