Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Czy pracodawca musi zatrudnić pracownika samorządowego powracającego po długotrwałej chorobie

0 909

Byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sekretarza powiatu. W maju 2018 r. uległa poważnemu wypadkowi, po którym do lipca 2019 r. przebywałam na zwolnieniu, korzystałam też z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego. Po zakończeniu zwolnienia otrzymałam lekarskie zaświadczenie o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych i zdolności do podjęcia pracy biurowej. Dnia 15 lipca 2019 r. zgłosiłam pracodawcy gotowość do podjęcia zatrudnienia. Tego samego dnia otrzymałam od pracodawcy decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź
Jeżeli pracownik sam...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź