Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy na mierzenie temperatury przed przystąpieniem do pracy potrzebna jest zgoda pracownika

Artykuły | 27 lipca 2020 | NR 32
157

Nasza firma rozpoczęła, po okresie zatrzymania, powróciła do normalnego funkcjonowania. Pracownicy przychodzą w maseczkach, jednak ze względu na mała powierzchnię niekiedy nie ma możliwości zachowania ponad 2 metrowego odstępu. Dlatego w skutek ponownego wzrostu zachorowań zarząd spółki zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązkowego mierzenia temperatury każdemu pracownikowi przed wejściem do zakładu. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury ciała w związku z epidemia?

Odpowiedź 

Nie ma żadnego przepisy, ani w Kodeksie pracy ani w specustawach, które nakazywał by obowiązek poddania się badaniu temperatury przed rozpoczęciem pracy. Tylko zgoda pracownika pozwala ma zmierzenie mu temperatury ciała i dopuszczenie tego dnia do pracy, ponieważ nie ma wskazania osiągnięcie jakiej powoduje nie możność wykonywania pracy przez pracownika. Proszę pamiętać, że podwyższona temperatura wskazuje nie tylko na zarażenie koronawirusem. 

Uzasadnienie

Pracodawca w obecnym stanie prawnym jest w dość trudniej sytuacji. Z jednej strony ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a z drugiej strony musi uzyskać zgodę pracownika na zmierzenie mu temperatury zgodnie z RODO. Niestety nie wypracowano w orzecznictwie, które przepisy mają w tym celu  priorytet. Zgodnie z art. 9 RODO zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 
Co prawda nie ma zastosowanie tego zakazu, gdy m.in. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach. Przetwarzanie danych wrażliwych jest  możliwe gdy jest to   niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.