Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zwolnione składki ZUS finansowane przez pracodawcę jak i pracownika i nieprzekazane do ZUS nie stanowią kosztu uzyskania przychodu

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
142

Wynagrodzenie za marzec zostało opłacone w terminie tj. 31 marca. Składki za marzec nie zostały opłacone. W związku z powyższym proszę o informację czy do kosztów m-ca marca możemy dać całe wynagrodzenie brutto tj. 2600,00 czy wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki ZUS które opłaca pracownik. Oczywiście część składek płacona przez pracodawcę będzie ujęta w kosztach dopiero w miesiącu zapłaty. Dodatkowo proszę o informację czy w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem coś się zmieniło w zakresie zaliczania wynagrodzeń i nieopłaconych składek do kosztów.

Odpowiedź

Zdaniem Ministerstwa Finansów ”jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów”. Zatem, w kosztach uzyskania przychodów należy ująć koszty wynagrodzenia pracownika za miesiąc marzec pomniejszone od zwolnione składki zus finansowane przez pracownika.

Uzasadnienie

Składki na ubezpieczenia społeczne można podzielić według ich finansowania, co oznacza że składki ZUS pracowników:

  • finansowane w części przez pracodawcę - stanowią koszt pracodawcy z tytułu składek ZUS,
  • finansowane w części przez pracownika - stanowią koszty wynagrodzeń pracodawcy.

Zauważyć trzeba, że składki ZUS pracowników związane są z datą wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Jeżeli, wypłata wynagrodzenia nastąpiła w prawidłowym terminie to do kosztów uzyskania przychodu pracodawca ma prawo zaliczyć koszty wynagrodzeń, w tym składki ZUS finansowane przez pracowników, do miesiąca, którego te wynagrodzenia dotyczyły, tj. wynagrodzenie za marzec wypłacone w marcu – koszty wynagrodzeń ujęte w marcu. Jeśli termin wynagrodzenia nie zostanie zachowany, to pracodawca koszty wynagrodzeń może zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w miesiącu, w którym dokonał faktycznej wypłaty wynagrodzeń.
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę mogą również być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne wynagrodzenia, ale tylko w przypadku, gdy pracodawca dokona ich zapłaty do ZUS w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym. 

WAŻNE: W myśl, art. 31zo ustawy „covidowej” na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Zatem, że jeżeli pracodawca naliczył składki związane z zatrudnieniem pracowników, które powinny być finansowane przez niego, i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.
A także, jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji również nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji również nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.
Należy także dodać, że można odliczyć,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.