Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zwolnienie z pracy, a wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji, a COVID-19

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
93

W związku z epidemią w naszej firmie dokonywane są zwolnienia z pracy. W kilku przypadkach firma wypowiedziała umowy o zakazie konkurencji zawarte z pracownikami. Wiem, że firma ma prawo wcześniejszego wypowiedzenia takich umów ale czy ja, jako pracownik (który może po zwolnieniu podjąć pracę u innego – konkurencyjnego pracodawcy) – też mogę skorzystać z takiego wypowiedzenia?

Odpowiedź

Nie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji za 7-dniowym wypowiedzeniem. Z prawa tego mogą skorzystać jednak jedynie pracodawcy, zleceniodawcy itp.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a stan ten dotychczas nie został odwołany – stosuje się przepisy tzw. tarcz antykryzysowych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy (umowy agencyjnej, zlecenia, umowy o dzieło) - na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni (art. 15gf u.sz.r.). 
Przepis ten nie wskazuje wprost, że z prawa do wypowiedzenia takiej umowy może skorzystać tylko pracodawca, wskazuje natomiast, że wypowiedzenia mogą dokonać „strony umowy na rzecz, których zakaz taki ustanowiono”. Należy zatem przyjąć, że z prawa do wypowiedzenia zawartej umowy o zakazie konkurencji może skorzystać jedynie pracodawca. Przyznanie uprawnień tylko jednej stronie wynika z sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 – pracodawcy, dający zlecenie i zamawiający w obliczu gospodarczych konsekwencji epidemii nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Wobec tego umożliwiono im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.