Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

5 marca 2021

Zmiana tytułu do ubezpieczeń społecznych na dobrowolny, a wpłaty na PPK

106

Jeżeli wcześniej osoba zatrudniona podlegała wpłatom na PPK, to zmiana tytułu do ubezpieczeń społecznych na dobrowolny nie powoduje zwolnienia z potraceń wcześniej zadeklarowanych wpłat na PPK. Tylko złożenie rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK, powoduje ustanie tych potrąceń.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych podmiot zatrudniający to:

POLECAMY

pracodawca;

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem