Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

15 maja 2020

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

99

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi zatrudniania cudzoziemców czy PPK.

Składki ZUS: Zwolnienie z obowiązku płatności składek należnych za marzec, kwiecień i maj:
– samozatrudnionych opłacających składki na własne ubezpieczenie, których przychody w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie przekroczyły 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.
– mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników 
(w odniesieniu do składek za przedsiębiorcę i za pracowników) Przez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu

Umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu zapłaty: Wydłużenie terminu realizacji umowy, w której termin płatności został oznaczony od marca do maja 2020 r. 

Opłata prolongacyjna: Zwolnienie z opłaty w przypadku odroczenia terminu płatności lub 
rozłożenia na raty składek ZUS za okres od 1 stycznia 2020 r.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy: Wydłużenie terminu obowiązywania do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę