Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasi pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z racji niespodziewanego zwiększenia zamówień chcemy pilnie zmienić system czasu pracy na równoważy, żeby uniknąć nadgodzin wydłużając normę dobową w niektórych dniach do 12 godzin. Pracownicy pracują przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli) – oczywiście z wolnymi dniami zgodnie z przepisami. Czy i w jaki sposób możemy zmienić system czasu pracy z podstawowego na równoważny?

ODPOWIEDŹ
W trakcie okresu rozliczeniowego możliwa jest zmiana systemu czasu pracy, także z podstawowego na równoważny. Planując pracę po zmianie systemu czasu pracy w okresie rozliczeniowym, należy wziąć pod uwagę godziny wypracowane już przez pracowników do tego czasu, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów w okresie rozliczeniowym. Należy wiec zaplanować pracę w taki sposób, aby nie doszło do przekroczenia wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz żeby liczba dni wolnych od pracy na przestrzeni całego okresu rozliczeniowego nie była za mała. 

UZASADNIENIE
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że przepisy przewidują różne dopuszczalne długości okresów rozliczeniowych dla poszczególnych systemów czasu pracy. Zasadniczo, co do obecnie obowiązującego u Państwa podstawowego systemu czasu pracy, to zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144 k.p. 

Dlatego stosowanie przez Państwa obecnie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego jest jak najbardziej prawidłowe i nie wymaga szczególnego uzasadnienia. 

Inaczej jest w przypadku równoważnego systemu czasu pracy, zgodnie z odesłaniem z wspomnianego przepisu (art.135 i nast. k.p.) do zastosowania równoważnego systemu czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, konieczne jest uzasadnienie co do rodzaju pracy które to ma umożliwiać zastosowanie równoważnego systemu casu pracy z wydłużeniem normy dobowej do nawet 12 godzin. 

Generalnie przy wydłużeniu do 12 godzin, okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Od tej reguły jest wyjątek, i tak zgodnie z  art. 135 § 2 k.p., w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. 

Przepisy nie precyzują jakie konkretnie może być uzasadnienie, generalnie nie ma tutaj jakichś obostrzeń jak przy wydłużeniu okresu rozliczeniowego do np. 12 miesięcy. Przede wszystkim podstawą do wprowadzenia takie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.