Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Upłynął mi termin ważności okresowych badań lekarskich i nie otrzymałam od pracodawcy skierowania na kolejne badania. Czy mam obowiązek wykonać te badania samodzielnie? Czy pracodawca może pociągną mnie do odpowiedzialność za brak ważnych badań lekarskich? Co ze szkoleniem z zakresu BHP, które traci ważność?

Odpowiedź

Ze względu na epidemię, obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników został zawieszony. Brak aktualnych badań nie spowoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie pracownika. Analogicznie jest z okresowym szkoleniem z zakresu bhp, tutaj również termin na przeprowadzenie szkoleń został wydłużony do 60-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia wywołanego epidemią.

Uzasadnienie

Pracownik, obowiązkowo podlega okresowym badaniom lekarskim. Są one przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Co istotne, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 maja 2000 r. (sygn. akt I PKN 642/99, OSNAPiUS 2001/20/619), niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się badaniom lekarskim jako naruszające obowiązek wykonania polecenia dotyczącego pracy i poddawania się kontrolnym badaniom lekarskim może stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy obowiązków w zakresie BHP, w tym m.in. zasad przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Regulacje tzw. tarczy antykryzysowej wskazują, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z przepisów dotyczących badań okresowych pracowników. 
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dot. okresowych badań lekarskich pracowników i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
W związku z tym, gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. w sierpniu br.) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.