Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak prawidłowo zatrudnić pracownika, który zostanie delegowany do pracy w innym kraju? Czy umowa o pracę pracownika powinna zawierać jakieś szczegółowe regulacje? Jakie warunki muszą zostać spełnione przy delegowaniu pracownika do kraju UE?

Odpowiedź

Elementy i forma umowy o pracę, pracownika delegowanego do kraju UE, powinny być takie same jak w przypadku pracowników pracujących w Polsce. Okres zatrudnienia musi obejmować, co najmniej okres delegowania. Ogólne warunki delegowania pracowników do krajów UE wynikają z przepisów dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy 2018/957. Szczegółowe warunki zależą już jednak bezpośrednio od kraju delegowania.

Uzasadnienie

Podstawowym aktem regulującym zasady delegowania pracowników jest dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy UE dotyczące delegowania pracowników zapewniają ochronę pracownikom w czasie trwania delegowania poprzez ustanowienie bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków pracy oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, które muszą być przestrzegane. 

Delegowanie ma zawsze charakter tymczasowy. Przedsiębiorstwo może delegować pracowników wyłącznie na ograniczony okres, przy czym przez cały okres delegowania musi istnieć stosunek pracy. Oznacza to, że delegowany pracownik musi być zatrudniony u polskiego pracodawcy.

Obowiązujące przepisy nie wskazują warunków dotyczących rodzaju samego zatrudnienia – rodzaju umowy o pracę. Istotne jest natomiast, że zawarta z pracownikiem delegowanym umowa musi obejmować, co najmniej okres delegowania. Elementy i forma umowy o pracę, pracownika delegowanego do kraju UE, powinny być takie same jak w przypadku pracowników wykonujących prace w Polsce. Umowa powinna zatem określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia.

Dyrektywa definiuje pracownika delegowanego – jako pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje. Delegowanie oznacza natomiast, że pracownik pracuje dla swojego pracodawcy w innym kraju, niż kraj, w którym zazwyczaj wykonuje pracę.

Pracodawca musi przestrzegać przepisów o delegowaniu (przepisów dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy 2018/957), jeżeli:

  • zawarł umowę z partnerami biznesowymi w innych krajach UE i konieczne jest wysłanie pracowników do innego kraju UE na określony okres w celu świadczenia usług;
  • wysyła pracownika do przedsiębiorstwa, które posiada w innym kraju UE.

W okresie delegowania, pracodawca jest zobowiązany zagwarantować swoim pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak te obowiązujące w kraju przyjmującym. Odnosi się to do tzw. podstawowych warunków zatrudnienia:

  • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku; 
  • minimalnego wymiaru płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego; 
  • wynagrodzenia, wraz ze stawką za nadgodziny; 
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
  • środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży; 
  • równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.