Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zasiłek opiekuńczy na członka rodziny po zakończeniu działalności gospodarczej

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
204

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam ubezpieczenie chorobowe. Mam chorą matkę, którą muszę się zająć i chcę na ten czas zakończyć działalność. Czy będę mógł wykorzystać zasiłek opiekuńczy po zakończeniu działalności?

Odpowiedź

Prawo do zasiłku opiekuńczego jest ściśle związane ze zdarzeniami losowymi, na wypadek których przysługuje płatne zwolnienie od pracy z powodu opieki. Prawo to realizowane tylko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego, a to oznacza, że kiedy wygaśnie tytułu do ubezpieczenia np. zakończenie zatrudnienia bądź pozarolniczej działalności gospodarczej, następuje utrata prawa do zasiłku opiekuńczego. Zatem Czytelnik nie otrzyma zasiłku opiekuńczego po zakończeniu działalności gospodarczej, bowiem takie prawo nie będzie przysługiwało.

Uzasadnienie

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki min. nad innym chorym członkiem rodziny. 
Za członków rodziny, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres min. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. 
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 
Należy zauważyć, że zasiłek opiekuńczy ma na celu pokrycie szkody spowodowanej zajściem sytuacji życiowej tj. pokrycie utraconych przychodów w związku z niemożliwością świadczenia pracy bądź zarobkowania. 
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. W całości finansowany jest z funduszu ubezpieczeń społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca.
Zasiłek opiekuńczy należy do świadczeń zasiłkowych, tj. świadczeń wypłacanych przez krótki czas lub jednorazowo. Celem og...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.