Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

27 marca 2019

Zasada zaokrąglania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za niepełny miesiąc

216

Kiedy można pomniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek? Jak należy ją obliczyć za niepełny miesiąc?

Najniższą podstawę wymiaru składek można pomniejszyć, w przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczął bądź zakończył wykonywanie działalności w trakcie miesiąca, czyli był objęty ubezpieczeniami społecznymi przez część miesiąca lub gdy w trakcie miesiąca chorował i spełnił warunki do przyznania zasiłku.

Przedsiębiorca, który opłacał składki na ubezpieczenia społeczne przez część miesiąca może proporcjonalnie pomniejszyć tylko najniższą podstawę wymiaru składek. Powinien to zrobić w następujący sposób:

– dzieląc kwotę najniższej podstawy wymiaru składek przez liczbę

– dni kalendarzowych danego miesiąca, a następnie mnożąc przez liczbę dni, w których podlegał ubezpieczeniom,

– otrzymanego wyniku nie należy zaokrąglać (bez względu na liczbę miejsc po przecinku po podzieleniu) liczbę tę trzeba pomnożyć w takiej postaci, w jakiej została wyliczona.

– dopiero po jej pomnożeniu podstawę wymiaru składek należy zaokrąglić do pełnych groszy (z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku):

   - w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr.

    - w dół – jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Przykład 1

Pani Maria prowadzi działalność od 3 lat. W marcu 2018 r. przez 24 dni prowadziła działalność, a przez 7 dostawała zasiłek chorobowy. Najniższą podstawę wymiaru składek oblicza następująco:

2665,80 : 31 (liczba dni miesiąca) = 85,9935483871

85,9935483871 × 24 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 2063,8451612903 ≈ 2063,85

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składek za część marca wynosi 2063,85 zł.

Przykład 2

Pan Mar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.