Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WAŻNE TEMATY

1 listopada 2018

Zarząd sukcesyjny - możliwość kontynuacji zatrudnienia pracowników w razie śmierci pracodawcy

169

Od 25 listopada zaczną obowiązywać przepisy regulujące zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Chodzi o ustanowienie zarządu sukcesyjnego.

Jeśli zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, stosunki pracy zostaną zachowane. Natomiast w przypadku ustanowienia zarządu po pewnym czasie od otwarcia spadku stosunki pracy wygasną z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy. W takim przypadku pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w przypadku ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników w tej samej grupie zawodowej.

W okresie przejściowym od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego będzie możliwe zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach. Czynności związanych z zatrudnieniem będzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę