Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 listopada 2018

Zaległe wynagrodzenie za umowę zlecenia a składki i podatek

175

We wrześniu 2018 r. muszę wypłacić zaległe wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za październik 2015 r. Wynagrodzenie to było naliczone w roku 2015 z potrąceniami na podatek dochodowy 18% oraz składki zdrowotne (7,75%,9%). Czy wypłacając to wynagrodzenie w roku bieżącym obowiązana jestem do potrącenia tych samych składników.

ODPOWIEDŹ

Niezrozumiałe jest postępowanie płatnika (zleceniodawcy) polegające na potrąceniu zaliczki na podatek oraz składki zdrowotnej w sytuacji niewypłacenia zleceniobiorcy wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Należy podkreślić, że w świetle przepisów podatkowych, przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem u zleceniobiorcy, który faktycznie nie otrzymał w październiku 2015 r. żadnego przychodu (wynagrodzenia) z działalności wykonywanej osobiście, nie wystąpił obowiązek poboru i zapłaty zaliczki na podatek. Moment poboru podatku w formie zaliczki jest ściśle powiązany z momentem uzyskania przychodu.

Dopiero w chwili uzyskania wypłaty następuje pobór naliczonego podatku. Podatnik „do ręki” otrzymuje bowiem wypłatę już na poziomie netto czyli po odliczeniu podatku.

WAŻNE: Płatnik ma obowiązek pobrany podatek wpłacić do urzędu skarbowego.

Jeśli jednak zleceniobiorca przychodu nie uzyskał to zleceniodawca nie mógł wpłacić do urzędu skarbowego zaliczki na podatek (nie wystąpił podatek pobrany). Jeśli to zrobił, powstała nadpłata podatku, którą zleceniobiorca powinien odzyskać za 2015 r. składając korektę zeznania rocznego.

Analogicznie jest w przypadku składki zdrowotnej. Również jest ona należna za dany miesiąc od podstawy wymiaru, którą stanowi przy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.