Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wzrosły wynagrodzenia pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
221

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostały zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto, znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które weszły w życie 1 września 2019 r.
Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15 a 18 rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.
Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:

  • w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%, tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli  198,04 zł), czyli wzrost o 25%;
  • w drugim roku nauki nie mniej niż 6%, tj. 297,06 zł (obecnie to 5%, czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20%;
  • w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%, tj. 346,56 zł (obecnie to 6%, czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16%.
     

Ważne

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.