Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 kwietnia 2019

Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej od 1 kwietnia 2019 r.

163

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, jakie obowiązywały do 31 marca 2019 r.

Oznacza to, że w przypadku płatników składek, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę