Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

8 kwietnia 2020

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

221

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, jakie obowiązywały do 31 marca 2020 r.

Tym samym, w przypadku płatników składek, którzy:

- zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

- nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę