Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Wysokość odprawy emerytalnej - zasady obliczania

218

Nasz pracownik z końcem lipca przechodzi na emeryturę i nabędzie pr wo do odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy należnej pracownikowi, gdy otrzymuje on: 3800 zł – wynagrodzenie zasadnicze, 760 zł – dodatek za staż, 400 zł – premia kwartalna oraz 500 zł - premia uznaniowa i 400 zł – nagroda za wyniki?

ODPOWIEDŹ

Naliczając wysokość odprawy emerytalnej pracownika stosujemy zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Uwzględniamy zatem kwotę wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za staż oraz średnią z wypłaconych premii kwartalnych z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy (przejścia na emeryturę).

UZASADNIENIE

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Przepisy Kodeksu pracy gwarantują wszystkim pracownikom odprawę w jednakowej wysokości. Prawo do wyższej odprawy emerytalnej dostaną tylko pracownicy, którym gwarantują to wewnętrzne przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy lub przepisy szczególne (dotyczące określonych grup zawodowych).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu nabył prawo do odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, czyli do tzw. kodeksowej odprawy. Wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę do naliczenia faktycznej wysokości odprawy, ustala się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w związku z tym:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu;

  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (premia kwartalna).

Dodatkowo, przy naliczaniu podstawy odprawy e...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.