Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

30 września 2018

Wyrównanie pensji pracownika starostwa do wysokości minimalnego wynagrodzenia

167

Od 2018 roku w naszym starostwie zatrudniamy pracowników obsługi technicznej (palacz, magazynier) otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę. Nadmieniam, że osoby te nie mają żadnych dodatków do wynagrodzenia. Od nowego roku wynagrodzenie to zostanie zwiększone. Czy tym pracownikom tym musimy podnieść wynagrodzenie w formie porozumienia zmieniającego czy też powinniśmy przyznać im dodatek wyrównawczy?

ODPOWIEDŹ

W Państwa przypadku należy podnieść pracownikom wynagrodzenie w formie wypowiedzenia zmieniającego.

UZASADNIENIE

Jeżeli pracownicy nie mają prawa do dodatków do wynagrodzenia, dzięki którym osiągnęliby wynagrodzenie w wysokości co najmniej określonego przepisami minimalnego wynagrodzenia za pracę wówczas należy wyrównać im wynagrodzenie podniesione do poziomu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku w formie podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek wyrównawczy, zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wypłacany jest, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Oznacza to, że dodatek wyrównawczy w ustawowym założeniu nie powinien mieć charakter...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę