Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W poprzednim roku niektórzy z naszych pracowników przeszli na samozatrudnienie i z nimi mamy podpisane  umowy o współpracę. Jednak w okresie epidemii musieliśmy zamknąć kilka sklepów i znacznie obniżyć produkcję i sprzedaż.  Zmuszeni byliśmy do wprowadzenia postojowego dla naszych sprzedawców i w tym celu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Niestety ten wniosek nie obejmował osób samozatrudnionych. Czy dla nich jest możliwość jakiejś pomocy?
 

Odpowiedź 

Ustawodawca wprowadził rozwiązanie  polegające na finansowaniu postojowego dla samozatrudnionych i wykonujących pracę na umowę zlecenia (umowę o dzieło, umowę agencyjną). 

Uzasadnienie 

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
Istotnym jest, że świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 

  1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
  2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub 
  3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski. 

Ważne

Świadczenie to przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza funkcjonowała przed 1 lut...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.