Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 sierpnia 2018

Włamanie do komputera a naruszenie danych osobowych

178

Ostatnio jeden z pracowników działu HR zauważył, że w służbowej skrzynce mailowej pojawiły się dziwne maile. W tym samym komputerze przechowywane są dane naszych pracowników. Czy w tej sytuacji możemy mówić już o naruszeniu danych? Czy trzeba to zdarzenie należy zgłaszać to wydarzenie do urzędu ochrony danych?

ODPOWIEDŹ

Opisany w pytaniu stan nie wskazuje na naruszenie integralności danych przetwarzanych przez państwa zakład. By jednak ustalić, że nastąpiło nieuprawnione naruszenie danych osobowych należy skorzystać z pomocy informatyka. Dopiero on będzie móc stwierdzić, czy haker włamał się tylko do skrzynki czy do bazy danych. Gdyby jednak okazała się, że nastąpiło naruszenia danych wówczas zgłoszenie do urzędu ochrony danych musi trafić informacja o naruszeniu danych chronionych prawem.

UZASADNIENIE

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – ma obowiązek zgłoszenia tego faktu urzędowi ochrony danych , chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Zgłoszenie to musi co najmniej:

  • opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.