Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 listopada 2018

W listopadzie umowy na czas określony staną się bezterminowe

172

W listopadzie 2018 roku upłynie limit obowiązującego od lutego 2016 roku 33-miesięcznego zatrudnienia terminowego, po którym pierwszym pracownikom zatrudnionym na umowach na czas określony umowy te z mocy prawa przekształcą się na umowy bezterminowe.

Przypomnijmy, że od 22 lutego 2016 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła ograniczenie dopuszczalności zawierania umów terminowych do 3 oraz czasu ich trwania do 33 miesięcy (art. 251 k.p.).

Po przekroczeniu tych limitów pracownik zatrudniony na podstawie terminowej umowy o pracę jest traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przekształcenie umowy nastąpi w tym przypadku z mocy prawa.

Przekształcenie takie ma dla pracodawcy określone konsekwencje. W przypadku zwalniania pracownika zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony pracodawca w wypowiedzeniu musi wskazać jego przyczynę. Przy wypowiadaniu umów terminowych pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Dodatkowo, jeśli w zakładzie pracy działają związki zawodowe, wypowiedzenie umowy bezterminowej może wymagać konsultacji z zakładową organizacją związkową.

Nowelizacja Kodeksu pracy zrównała również długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i na czas nieokreślony. Obecnie długość wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy.

Pracownicy, który chcieli wypowiedzieć umowy terminowe bez podawaniu powodu powinni byli zrobić to do końca września, żeby zachować obowiązujący czas wypowiedzenia i żeby umowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę