Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , ZASIŁKI

1 lipca 2018

W jakiej wysokości wlicza się do podstawy zasiłku premię kwartalną przy krótszym okresie zatrudnienia

225

Pracownik jest zatrudniony od 15 listopada 2017 r. W czerwcu br. przez 5 dni opiekuje się chorym dzieckiem. Jak obliczyć podstawę zasiłku opiekuńczego jeżeli oprócz wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 4200 zł, pracownik otrzymuje również premie kwartalne. Dotychczas otrzymał tylko jedną premię tj. za I kwartał 2018 r. w kwocie 870 zł. Premia jest pomniejszana za okresy pobierania zasiłków. Jak uwzględnić premię w podstawie zasiłku opiekuńczego?

ODPOWIEDŹ

Premię kwartalną należy wliczyć do podstawy zasiłku za czerwiec w wysokości 1/4 kwoty wypłaconej za I kwartał.

UZASADNIENIE

Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku - w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oczywiście wliczeniu podlegają tylko premie, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłku.

Ponadto, premię za dany kwartał przyjmuje się do podstawy zasiłkowej nawet jeśli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował co najmniej połowy tego kwartału. Kolejna zasada polega na tym, że premie kwartalne wlicza się w wysokości stanowiącej 1/12 premii wypłaconych za cztery ostatnie kwartały także w sytuacji, gdy za niektóre z tych kwartałów, pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę jej nieprzyznania.

Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, premie lub inne składniki za okresy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.