Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę gabinet dentystyczny i zatrudniam kilka osób personelu. Niestety z powodu epidemii musiałem zamknąć wszystkie gabinety. Dlatego rozważam zwolnienia kilu osób. Jedna z recepcjonistek była zatrudniona najpierw na okres próbny, po czy na czas określony , a obecnie na czas nieokreślony. Czy ustalając należny jej okres wypowiedzenia należy zsumować te wszystkie umowy, czy wystarczy brać pod uwagę czas trwania ostatniej umowy na czas nieokreślony?

Odpowiedź 

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Zgodnie z orzecznictwem celem ustalenia okresu wypowiedzenia należy zsumować wszystkie umowy o pracę, jakie dany pracodawca zawarł z pracownikiem, bez względu na rozdaj tych umów.

Uzasadnienie

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, a jej  rozwiązanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia. W myśl art. 36 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ważne

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p,  a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. 


Tak już wspomniałem sposób liczenia stażu pracy u tego samego pracodawcy w przypadku różnych rodzajów umów o pracę wskazał Sąd Najwyższy. Mianowicie w wyroku z 28 marca 2002 r. (sygn. I PKN 81/01) wskazano, że w świetle art. 36 § 1 k.p. „okres zatrud...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.