Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden z naszych pracowników został dziadkiem. Jego córka, która z nim mieszkała urodziła dziecko. Jednak po powrocie do domu z dzieckiem, spadkowała się i opuściła do i dziecko. Nasz pracownik jest jedynym krewnym noworodka. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu urlop macierzyński?

Odpowiedź 

Tak, dziadkowi dziecka przysługuje urlop macierzyński, skoro biologiczna matka porzuciła własne dziecko. 

Uzasadnianie

W myśl art. 180 § 13 Kodeksu pracy w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczoną - matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez:

  1. pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;
  2. ubezpieczoną - matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie.

Dodatkowo w sytuacji, gdy matka dziecka nie była ubezpieczona pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka.  
W tym celu pracownik musi złożyć pisemny wniosek, który musi zawierać :

  1. imię i nazwisko pracownika-innego członka najbliższej rodziny;
  2. oświadczenie pracownika o dacie porzucenia dziecka przez pracownicę albo ube...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę