Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracodawca jest w trakcie ogłaszania upadłości. Pracodawca chce rozwiązać umowy o pracę z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia. Czy w takim przypadku, pracodawca może samodzielnie decydować o tym, komu skrócić okres wypowiedzenia oraz wypłacić odszkodowanie?

Odpowiedź

Wszystko zależy od trybu rozwiązania umów o pracę z pracownikami. Zakończenie zatrudnienia w drodze porozumienia stron daje pracodawcy dowolność kształtowania warunków, o ile pracownik wyrazi na nie zgodę. Wypowiedzenie umów o pracę z powodu ogłoszenia upadłości ogranicza już jednak swobodę pracodawcy w zakresie dopuszczalności skrócenia okresów wypowiedzenia i wypłaty odszkodowania.

Uzasadnienie

Zakres uprawnień pracodawcy do skrócenia pracownikom okresu wypowiedzenia, w przypadku ogłoszenia upadłości, uzależniony jest od tryby rozwiązania stosunku pracy. W przypadkach, gdy podstawą rozwiązania umowy o pracę będzie porozumienie stron (zgoda obu stron), pracodawca i pracownik mogą dowolnie decydować o skróceniu przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia oraz o ewentualnych rekompensatach z tego tytułu. W takiej sytuacji nie ma prawnych ograniczeń. Tym samym, dopuszczalne jest skrócenie każdego okresu wypowiedzenia w dowolnym zakresie oraz ustalenie czy pracownik otrzyma z tego tytułu rekompensatę i w jakiej formie.
Inaczej kwestia obowiązków pracodawcy będzie się kształtować, jeżeli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę z powodu upadłości. W przypadku wypowiedzenia umów o pracę pracownikom z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, dopuszczalne jest ich wcześniejsze rozwiązanie. Dotyczy to umów zawartych na czas nieokreślony oraz określony, których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wcześniejsze zakończenie pracy oznacza skrócenie przysługującego pracownikom okresu wypowiedzenia maksymalnie do miesiąca oraz wypłacenie pracownikom odszkodowania za pozostałą jego część.
Oznacza to, że przy rozwiązaniu umów o pracę pracownikom na podstawie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę, skrócenie okresu wypowiedzenia krótszego niż 3 miesiące jest niedopuszczalne. Pracodawca, który złożył swoim pracownikom takie wypowiedzenia, nie może zadecydować o skróceniu przysługującego im okresu wypowiedzenia. Dotyczy to okresów wypowiedzenia wynoszących 1 miesiąc oraz krótszych.
Skrócenie okresu wypowiedz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.