Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracodawca może przesunąć termin rozpoczęcia urlopu pracownika bez żadnych wyjaśnień?

Odpowiedź 
Zasadniczo urlop powinien być wykorzystany zgodnie z planem urlopów u danego pracodawcy i pracodawca sam dobrowolnie, bez podania przyczyny nie może zmusić pracownika, by ten rozpoczął  urlop w innym terminie, niż ten w którym był planowany. Jedyną sytuacją, w której pracodawca może wskazać termin rozpoczęcia urlopu jest  fakt, że pracownik jest w okresie  wypowiedzenia. 

Uzasadnienie 
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Warto podkreślić, że przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Natomiast pracodawca może przesunąć  termin rozpoczęcia urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. 

Ustawodawca nie określa, które przyczyny (w jakich sytuacjach) są tymi ważnymi, zatem to do oceny pracodawcy pozostawiono, czy w danym przypadku zachodzą powody przesunięcia urlopu pracownikowi. 

Gdy pracownik nie zgadza się z argumentacją pracodawcy może rozpocząć urlop zgodni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.