Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

30 września 2018

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

184

Nasz pracownik w 2018 roku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia. Na jaki dzień należy ustalić staż uprawniający pracownika do tej nagrody, jeżeli swoją pierwszą pracę u nas rozpoczął dnia 01.09.1998 roku? Z jakim dniem pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pracownik, prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, nabył 31 sierpnia 2018 roku.

UZASADNIENIE

Celem nagrody jubileuszowej jest gratyfikacja wieloletniej pracy pracownika. Im dłuższy staż jego pracy, tym wyższa nagroda jubileuszowa.

W przypadku pracowników sfery budżetowej szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych wynikają z przepisów branżowych. Natomiast u pracodawców sektora prywatnego są one uregulowane w regulaminach wynagradzania czy nagradzania. Cechą wspólną wszystkich nagród jubileuszowych jest ich przyznawanie co pięć lat, w określonej wysokości. Dodatkowo, pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający go do nagrody, czyli po przepracowaniu wymaganej liczby lat.

Żadne przepisy nie wskazują jednak w jaki sposób liczyć lata pracy pracownika, które uprawniają go do nagrody jubileuszowej. W przypadku gdy okres zatrudnienia pracownika, uprawniający go do nagrody upływa po 20 latach pracy, uzyskuje on prawo do nagrody w ostatnim dniu, w którym mija mu właśnie 20 lat pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zwroty odnoszące się do okresu zatrudnienia należy rozumieć zgodnie z naturalnym, potocznym i bezpośrednim ich pojmowaniem. Oznacza to, że staż pracy oblicza...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę