Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych została określona górna granica świadczenia urlopowego dla poszczególnych grup pracowników. Została ona ustalona w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. 

Oczywiście pracodawca może określić wysokość świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy określony dla danego rodzaju zatrudnienia. Podstawa do obliczania wysokości odpisów w 2018 r. jest kwota 3161,77 zł.

Jeśli jednak zdecyduje się na wypłatę świadczenia w wysokości odpisu podstawowego w 2018 r. świadczenie urlopowe będzie wynosiło:

  • dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach (37,5% podstawy naliczania) – 1185,66 zł,

  • dla pracownika...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę