Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 kwietnia 2018

Samorządowcy nie dostają dodatków za pracę po godzinach

196

Jak ustalić wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych?

ODPOWIEDŹ

Pracownik samorządowy nie ma prawa do dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Zamiast dodatkowego wynagrodzenia może jedynie alternatywnie albo odebrać wolne za pracę po godzinach (w takiej samej ilości w jakiej pracował dodatkowo) albo domagać się wypłaty normalnego (czyli bez dodatków) wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta (art. 42 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Ten sam akt prawny przewiduje, że pracownik samorządowy za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych może samodzielnie wybrać, czy otrzyma za tę pracę wynagrodzenie czy zdecyduje się na odebranie nadgodzin w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze.

WAŻNE: Szczególne rozwiązanie przysługujące pracownikom samorządowym przewiduje, że ten wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.