Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

18 marca 2019

Rusza kolejna edycja pożyczek na kształcenie

183

Od 18 marca osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności, mogą składać wnioski o nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem. Do wzięcia jest 10 milionów złotych.

„Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba osób, które podnoszą swoje kompetencje w ramach kursów i szkoleń. Pożyczki są narzędziem, które wpiera ten proces. Świadczy o tym sukces poprzednich edycji projektu, w ramach których na blisko 3000 pożyczek rozdysponowano ponad 27 milionów złotych. Obserwuję to zjawisko z satysfakcją, ponieważ lepsze dopasowanie edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki to jeden z naszych priorytetów” – powiedział minister Jerzy Kwieciński i dodał, że w resorcie inwestycji i rozwoju prowadzimy szereg działań mających na celu rozwój oferty kształcenia ustawicznego i wzrost udziału osób dorosłych w edukacji.

Jedną z takich inicjatyw jest realizowany od czerwca 2017 roku przez Partnerstwo Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy projekt „Pożyczki na kształcenie” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest pilotażem nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doskonałym przykładem działania pomocy zwrotnej.

Inwestuj w rozwój!

W ramach ogólnopolskiego projektu osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy złotych na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów. Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. Środki są przekazywane bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Samo ukończenie studiów lub kursu stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki. W praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W przypadku osób pozostających bez pracy, które w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu podejmą zatrudnienie lub osób o dochodach poniżej średniej krajowej, umorzeniu może podlegać 25% pożyczki. Do tej pory z umorzeń – a więc de facto obniżenia ceny szkolenia o 20-25% - skorzystało już prawie 1.200 pożyczkobiorców.

"Kluczowymi elementami pożyczki, na które wskazują wnioskodawcy, są w szczególności: dostępność – jest to program dla każdego, bez względu na sytuację życiową i zawodową; elastyczność – pożyczki pozwalają na rozwój osobis...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.