Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

11 stycznia 2019

Rozliczenie wpłat na PFRON w formie dokumentu elektronicznego

197

Pracodawca, który złożył w 2018 r. co najmniej jedną deklarację (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u, DEK-W), powinien złożyć deklarację roczną DEK-R. W przypadku pracodawcy, który złożył co najmniej jedną informację miesięczną (INF-1), powstanie obowiązek złożenia informacji rocznej INF-2. Natomiast pracodawca, który w ciągu roku złożył zarówno deklaracje jak i informacje powinien złożyć dwa dokumenty roczne (DEK-R i INF-2).

Pracodawca składa za 2018 r. rozliczenie wpłat na PFRON (DEK-R) lub informację o niepodleganiu obowiązkowi wpłat na PFRON (INF-2), co do zasady, w formie dokumentu elektronicznego przez system e-PFRON2. Aby wywołać formatkę dokumentu rocznego w systemie e-PFRON2, po zalogowaniu należy wejść w zakładkę „Formularze”, podać rodzaj dokumentu (Roczny), podać okres sprawozdawczy, a następnie wybrać odpowiedni typ dokumentu rocznego (DEK-R lub INF-2).

DEK-R

Aby poprawnie zaznaczyć obowiązki sprawozdawcze na formularzu deklaracji rocznej DEK-R należy wypełnić dla każdego miesiąca tylko jedną pozycję w bloku „Deklaracje miesięcznych wpłat” oraz co najmniej jedną pozycję w bloku „Deklaracje wpłat” (kolumny DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u, DEK-W, Nie dotyczy). Pozycję „Nie dotyczy” zaznacza pracodaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.