Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

25 kwietnia 2019

Rośnie zainteresowanie układami ratalnymi

216

Rośnie zainteresowanie układami ratalnymi oferowanymi przez ZUS dla zadłużonych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w roku 2018 składały średnio o 6% więcej wniosków niż w latach ubiegłych. Zwiększone zainteresowanie tym instrumentem wynika po części z dobrze zorganizowanej współpracy ZUS, za pośrednictwem wyspecjalizowanych doradców, z płatnikami składek, a po części z wdrożenia e-składki.

W roku 2018 r. do ZUS wpływało średnio 5,9 tys. wniosków miesięcznie od dłużników o zawarcie układu ratalnego, czyli więcej niż w roku 2015 (4,3 tys. wniosków miesięcznie), i więcej niż w latach 2016-2017 (średnio 5,6 tys. wniosków miesięcznie). Rozłożenie zaległych płatności na raty ma wiele korzyści dla przedsiębiorców, do których należą przede wszystkim zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz naliczanie niższych opłat od zaległej kwoty niż ustawowe odsetki. Dla przedsiębiorców układ ratalny pełni również rolę instrumentu „ostatniej deski ratunku” dla zachowania ciągłości prowadzenia biznesu.

Do takich sytuacji dochodzi np. wtedy kiedy przedsiębiorca nosi się z zamiarem uczestniczenia w przetargu lub ubiegania się o kredyt. Podpisanie układu ratalnego z ZUS daje mu możliwość otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Wsparcie ZUS polega bowiem tu na tym, że zadłużony przedsiębiorca, który zawarł z ZUS umowę o rozłożenie zaległości na raty – w pewnych sytuacjach – może być traktowany jakby nie miał długów.

Korzyści z tego instrumentu zostały wzmocnione po wdrożeniu e-składki. Na mocy ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., płatnicy opłacają wszystkie składki jedną wpłatą zwaną e-składką, która zosta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.