Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 lipca 2018

Przywrócenie do pracy a niemożność jej podjęcia przez pracownika – co z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy

178

Zwolniliśmy pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy, Ponieważ w treści wypowiedzenia nie wskazaliśmy kryteriów doboru do zwolnienia sąd przywrócił pracownika do pracy. Wiemy, że pracownik miał wypadek i jest obecnie niezdolny do pracy. Wyrok jest prawomocny, a pracownik zgłosił gotowość do podjęcia pracy i zwrócił się o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Czy musimy wypłacić wynagrodzenia. Jeśli tak to w jakiej wysokości? Mamy wątpliwość, bowiem pracownik nie jest faktycznie gotowy do podjęcia pracy.

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy niezależnie od tego, czy jest zdolny do podjęcia pracy. Podjęcie pracy jako warunek nabycia prawa do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy należy rozumieć w znaczeniu prawnym, a więc wyłącznie jako zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 47 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, przy czym wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od długości okresu obowiązującego pracownika wypowiedzenia (przy 3–miesięcznym okresie wypowiedzenia jest to wynagrodzenie za 1 miesiąc) oraz faktu, czy pracownik był objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem (w tym przypadku wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy).

Pracodawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za okres pozostawania przez pracownika bez pracy, gdy pracownik „podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy”. Podjęcie pracy jako warunek nabycia prawa do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy należy rozumieć nie jako faktyczne podjęcie pracy, lecz w znaczeniu prawnym - a więc jako zgłoszenie gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa pracy. Wskazuje się tam, że podjęcie pracy należy rozumieć jako zgłoszenie gotowości jej niezwłocznego podjęcia, choćby pracodawca odmówił ponownego zatrudnienia pracownika (patrz: K. Wratny, Kodeks pracy Komentarz 2016, wyd. 6 oraz M. Mitrus w: Kodeks pracy. Komentarz 2017 pod red. K. Sobczyk).

W piśmiennictwie prawa pracy, uznaje się także, że wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy stanowi roszczenie dodatkowe związane z przywróceniem do pracyoraz. Charakter wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy budzi wątpliwości - Sąd Najwyższy w wyroku z 7 stycznia 2010 r. (sygn. akt II PK 164/09) uznał, że nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.