Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

27 marca 2018

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego pracowników

173

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego ZUS przyjął „wynagrodzenie zerowe”, ubezpieczony może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Oznacza to, że za okresy pozostawania w stosunku pracy, za które osoba ubiegająca się o świadczenie nie udokumentowała wysokości swoich zarobków, ZUS uwzględni zamiast wynagrodzenia „zerowego” minimalne wynagrodzenie pracowników obowiązujące w tym okresie i  ponownie obliczy świadczenie lub kapitał początkowy. Trzeba tylko złożyć wniosek w tej sprawie.

Skorzystać z przeliczenia może osoba, która przy składaniu wniosku o emeryturę, rentę lub ustalenie kapitału początkowego nie udokumentowała zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, dlatego że np.:

  • jej zakład pracy został zlikwidowany,

  • nie może odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową swojego zakładu pracy,

  • dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu została zniszczona.

Osoby, którym ZUS obliczył świadczenie lub kapitał początkowy po 31 grudnia 2008 r. nie muszą składać wniosku o ich przeliczenie, ponieważ dokonując obliczeń ZUS uwzględnił kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników zamiast „wynagrodzenia zerowego” każdej osobie, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, a udokumentowała zatrudnienie.

Natomiast osoby, które muszą złożyć wniosek mogą skorzystać z formularzy ZUS:

  • wniosku o p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę