Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W skutek restrukturyzacji naszej spółki właściciel zdecydował, że ze spółki zostanie wydzielona nowa spółka. Zgodnie z zapowiedziami prezesa, spółka wydzielona będzie zajmować się usługami pomocniczymi, m.in. zaopatrzeniem i zarzadzaniem licznych magazynów. Czy w takiej sytuacji dochodzi do przejęcia zakładu pracy w myśl art. 231 Kodeksu pracy? 

Odpowiedź 

Przejęcie zakładu pracy może odbyć się bez przejęcia majątku, a polegającej na przejęciu tylko zadań pomocniczych wobec jednostki macierzystej jest przejściem zakładu pracy, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy.

Uzasadnienie

W myśl art. 231 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Ponadto w ramach tego przejścia za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Trzeba podkreślić,, że przejście zakładu pracy lub jego części, może nastąpić nie tylko w razie przejęcia majątku dotychczasowego pracodawcy, ale także w razie przejęcia jego zadań (kompetencji), w tym także zadań mających charakter pomocniczy, uboczny wobec zasadniczej działalności tego pracodawcy. Wraz z przejściem części zadań jednostki organizacyjnej gminy na inną jednostkę organizacyjną, następuje przejście z mocy prawa pracowników wykonujących te zadania do nowoutworzonej jednostki (w niniejszym stanie faktycznym przejęcie zadań obsługi ekonomiczno–administracyjnych z jednostki obsługiwanej do jednostki obsługującej). Następstwem takiego przejścia nowa jednostka z mocy prawa, staje się dla tych pracowników nowym pracodawcą. 

Przepis art. 231 § 1 Kodeksu Pracy za zadanie chronić pracowników pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę