Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Program „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” na lata 2020– 2022

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
184

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020– 2022, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020–2022 (etap V). Stanowi on kontynuację poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008–2019 (etapy I-IV). Program znacząco wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
Wprawdzie w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce  poprawił się, to jednak kontynuacja programu jest niezbędna. W naszym kraju każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób. Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi wynoszą 
ok. 5 mld zł rocznie, przy czym  w kwocie tej nie uwzględniono kosztów ponoszonych, np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację.Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 
Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę kompetencji zawodowych).
Realizacja programu wpłynie na tworzenie lepszych, bezpiecznych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracują...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.