Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WAŻNE TEMATY

1 stycznia 2018

Procedura ubiegania się o interpretację ZUS

188

W przypadku problemów z interpretacją przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie interpretacji przez ZUS. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). 

Co powinien określać wniosek

Przedsiębiorca składający wniosek o interpretację ZUS powinien zawrzeć w nim:

 • nazwę firmy,

 • siedzibę i adresu albo miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

 • adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,

 • NIP,

 • numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 • opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do którego ZUS ma dokonać interpretacji przepisów,

 • pytanie wnioskodawcy,

 • opis stanowiska wnioskodawcy w sprawie,

 • podpis.

Jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika w wniosku konieczne jest wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika oraz dołączenie pełnomocnictwa.

Czego może dotyczyć w wniosek

Przedsiębiorca może wnioskować o interpretację dotyczącą zakresu i sposobu zastosowania przepisów z zakresu:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek

Czego nie może dotyczyć wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wyda interpretacji przedsiębiorcy, którego problem będzie dotyczył zagadnień związanych z:

 • objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym,

 • obowiązkiem świadczenia przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • uznaniem danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

 • świadczeniami (np. chorobowe, macierzyńskie),

 • zasadami składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

Do kogo kierować wniosek

Wnioskodawca powinien skierować wniosek o wydanie interpretacji ZUS do jednego z dwóch oddziałów uprawnionych do wydawania indywidualnych interpretacji do którego przynależy ze względu na adres zamieszkania, tj.:

 • Oddziału ZUS w Gdańsku - dotyczy płatników podlegających oddziałom w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi (oddział I), Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę